Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jul 1, 2013 in Blogs |

Tactische processen sturen niet noch richten in!

Als ik artikelen lees over de (referentie-) modellen BiSL (Business Information Services Library) of AIM (‘Negenvlak’ of Amsterdam Informatiemanagement Model), dan verbaas ik mij telkens weer over auteurs die met de driedeling strategie-tactiek-operatie op de proppen te komen daar waar BiSL richtinggevend-sturend-uitvoerend bedoelt en AIM spreekt over richten-inrichten-verrichten. Deze foutieve voorstelling van zaken doet afbreuk aan de essentie, betekenis en samenhang van (delen van) de oorspronkelijke modellen. Een poging om de verschillen en de overeenkomsten in kaart te brengen; Strategie, tactiek en uitvoering Verwijzend naar theoretici als George Steiner, Henry Mintzberg, Michael Porter and Peter Drucker is het mogelijk een algemene definitie te geven van strategie, tactiek en operatie; zowel stategie als tactiek betreffen acties en middelen die nodig zijn om bepaalde doelstellingen te behalen. Strategie en tactiek verschillen in de planningshorizon van de doelstellingen én het niveau van besluitvorming waar ze worden genomen. De operatie betreft de onmiddelijke details over hoe resultaat wordt behaald. [*1]. “Strategy and tactics are about means and ends: they bridge the gap between our vision...

Read More