Pages Menu
Categories Menu

Business Process Management

Het is -in theorie- niet moeilijk om de concepten van Business Process Management (BPM) uit te leggen. Vele (proces-) vraagstukken zijn immers universeel en herkenbaar. Ze vinden hun oorsprong in het niet in onderlinge samenhang en beheersen of besturen van reguliere werkzaamheden en/of veranderingen daarop (changes).

Taken, bevoegheden en verantwoordelijkheden zijn of worden in de loop der tijd onduidelijk. Niemand kan de ASIS situatie overleggen en alle documentatie is verouderd. Kennis wordt niet geborgd. Uitzonderingen lijken eerder regel te worden. Niet alle belanghebbenden worden geinformeerd. Er ontstaat redundantie, inefficiency en daardoor stijgen de kosten. Implementaties verlopen traag, moeizaam en bureaucratisch. Projecten worden onvolledig en zonder support aan de staande organisatie overgedragen. KPI’s en SLA’s zijn niet aan processen en output gekoppeld en/of worden niet onderhouden. Controles worden niet onderhouden/geaktualiseerd. Het aantonen van compliancy (assurance) verloopt moeizaam. Het gevoel niet in-control te zijn tast het vertrouwen aan en werkt cynisme in de hand (no grip, no glory). De strategie en processen zijn niet op elkaar afgestemd. Het uiteindelijke resultaat of kwaliteit voldoet niet (geheel) aan de verwachtingen. Er worden louter nog brandjes geblust terwijl mensen en middelen eigenlijk moeten worden aangewend om te innoveren, automatiseren om de concurrentie voor te blijven.

Business Process Management maakt een gewoonte van het besturen van de organisatie door het besturen van de processen, niet louter door het besturen van de processen. Het is een management benadering om bedrijfsprocessen af te stemmen op de strategie, om processen te analyseren, optimaliseren en de beste processen te implementeren. “Process is not just something your business does, process is your business”. De kwaliteit van een organisatie is gelijk aan de som van de kwaliteit van zijn processen. Een organisatie is succesvol als de processen succesvol zijn, als klanten tevreden zijn, als de doelstellingen worden gehaald, als belanghebbenden toegevoegde waarde ervaren, als de organisatie efficient wordt bestuurd, als risico’s worden beheerst.

Business Process Management voegt waarde toe door een consistente kwaliteitsborging, door comlexe taken en risico’s te beheersen, door efficient en zonder verspilling te opereren, door snel nieuwe producten en diensten te introduceren, door service voor klanten te behouden en verbeteren, door bedrijfsprocessen te automatiseren. Door ad-hoc acties te vervangen door een geintegreerde benadering.

Business Process Management Lifecycle

Business Process Managememt, Business Process Management Systems, Business Process Automation

 

 

Post a Reply